Avfallshåndtering

Sikringog fjerning av skadelig og miljøfarlige stoffer

Vegkartet presenterer 54 tiltak som skal sikre overgangen til en sirkulær økonomi, samt forslag til endret avfallsregelverk
Ved hjelp av BAT-konklusjoner kan myndigheter reduserer de negative miljø- og sikkerhetsmessige effektene i forbindelse med avfallshåndtering
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
Prosjektet inngår i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak, og skal samarbeide om å skape en fungerende organisasjon og struktur for bedre håndtering av sjøavfall.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

En flytende platform med et helt spesielt design gjør det nå mulig å filtrere plastpartikler ut av vannet uten bruk av nett eller filter.
RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte
CLAIM har kommet opp med teknologiske innovasjoner skal forhindre at søppel og avfall havner i havet.