Bærekraftig mobilitet

JIVE 2 viderefører JIVE og arbeidet med å få på plass en mer miljøvennlig kollektivtransport.
Et EU finansiert prosjekt som ønsker å revolusjonere hvordan elektriske kjøretøy integreres i strømnettet og brukernes liv.
BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.
Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!
Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.
Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
European Marine Energy Center (EMEC) har produsert hydrogengass ved hjelp av elektrisitet generert fra tidevannsenergi.
Hva skal vi gjøre med alle litium-ion-batteriene når de er brukt opp?