Bærekraftig mobilitet

BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.
Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!
Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.
Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
European Marine Energy Center (EMEC) har produsert hydrogengass ved hjelp av elektrisitet generert fra tidevannsenergi.
Hva skal vi gjøre med alle litium-ion-batteriene når de er brukt opp?
København og Amsterdam er blant verdens ledende sykkelbyer. Det er takket være sykkelveier, trafikksikkerhet og at det er enkelt og raskt. 
Urban mobilitet er essensielt for passasjerer og varer i hele Europa, og det er helt nødvendig for økonomisk vekst.