Bærekraftig mobilitet

Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte analyser og neste generasjons webteknologier.
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
JIVE 2 viderefører JIVE og arbeidet med å få på plass en mer miljøvennlig kollektivtransport.
Et EU finansiert prosjekt som ønsker å revolusjonere hvordan elektriske kjøretøy integreres i strømnettet og brukernes liv.
BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.
Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!
Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.