Vei-infrastruktur

Intelligent trafikkstyring, integrert trafikkinfrastruktur, ladestasjoner og stasjoner for naturgass og hydrogen

DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
Drar på firedagers roadtrip med fossilfrie biler for å vise at det er gode alternativer også til langtur på vinterstid.
ERTRAC er  støttet av EU-kommisjonen. Deres formål er å gi en strategisk visjon for trafikkforskning og innovasjon i Europa.
EU-kommisjonen investerer € 2,7 milliarder i sentrale transportprosjekter som støtter konkurransedyktig, miljøvennlig og digital mobilitet i Europa.
EU og EØS-medlemmene Norge og Sveits har undertegnet en avtale for å enklere reise på tvers av grenser med tilkoblede og autonome kjøretøy.
På grunn av lave utslipp har batteridrevne elektriske biler blitt et populært kjøretøy. Fortsatt er det dog mange som mener at de har dårlig rekkevidde.
Sharing Cities er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som omfatter 35 partnere og seks byer, som søker å gjøre smarte byer til virkelighet. På sikt har prosjektet målsetning om å nå ut til over 100 kommuner på tvers av Europa.
Sykkel er av mange pekt ut som en av flere løsninger på forurensing og trafikk i bybildet - en løsning som også ha helsegevinster.