Ressursutnyttelse

Ressursutnyttelse og materialeffektivitet

Kommisjonen har laget et veikart for hvordan EUs produktpolitikk kan bidra til en overgang til sirkulær økonomi.
Lokale myndigheter kan i stor grad bruke offentlige anskaffelser for å sikre en mer bærekraftig byggenæring.
DAFIA undersøker hvordan husholdningsavfall og marint restråstoff kan brukes til produksjon av produkter, f.eks. gelatin og plastmaterialer.
EUs plaststrategi inneholder 39 tiltak som skal redusere de negative miljø- og klimaeffektene over livsløpet for plast
Det svenske selskapet GAIA utvikler produkter som er fullt biologisk nedbrytbare og kompostbare
EU-kommisjonen følger utviklingen av den sirkulære økonomien og kommer med anbefalinger til hvordan man kan løse utfordringer knyttet til overgangen.
DEMOWARE utvikler membranteknologier som renser, resirkulerer og gjenvinner avløpsvann. Dette vil være viktig for å møte det økende vannbehovet i Europa
CABRISS utvikler en sirkulær økonomi basert på resirkulert, gjenbrukt og gjenvunnet indium, silisium og sølvmaterialer for solceller og andre applikasjoner
Ved hjelp av BAT-konklusjoner kan myndigheter reduserer de negative miljø- og sikkerhetsmessige effektene i forbindelse med avfallshåndtering
Prosjektet tar sikte på å øke ressurseffektivitet ved å utvikle, teste og overføre nye forretningsmodeller basert på systematisk miljøinnovasjon.