Energieffektivitet

Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
Horisont 2020-prosjektet skal bidra til teknologi som fører til at transmisjons systemoperatører blir mer fleksible og robuste.
Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte analyser og neste generasjons webteknologier.
Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor
Implementering og markedsføring av energimerking av varmeapparater
Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
Horisont 2020-prosjektet fremmer HVDC teknologi som nøkkelen til kostnadseffektiv og pålitelig teknologisk innovasjon.
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn