Energieffektive bygninger

Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet har kommet til enighet om nye regler for å forbedre energieffektiviteten i bygg. 
Gjennom analyse av 280 små og mellomstore bedrifter i Europa har forskere funnet enkle og effektive tiltak for å øke energieffektiviteten i bedriftene.
Interreg-prosjektet Green Building A-Z skal som et pilotprosjekt bygge en bærekraftig videregående skole i Tvedestrand.
Sykehuset i Södertalje sertifiseres med den høyeste klassen innenfor Sweden Green Building Councils miljøsertifiseringssystem
Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte?
Energilagringssystemet ASES- Active Solar Energy Storage - innebærer å ivareta, lagre og gjenvinne solenergi i bygninger. 
Gent skal bli en klimanøytral by innen 2050. To år etter at den ambisiøse planen ble lansert, kan byen se tilbake på slående resultater.
Den årlige rapporten Energy Technology Perspectives 2017, ETP 2017, kartlegger store transformasjoner i energiteknologi i de kommende tiårene.
Etterspørselen etter elektrisitet i urbane områder vokser raskt, og det gjør også interessen for fornybar energi. Small Wind Turbines (SWT) kan være en grønn mulighet, om nåværende barrierer kan overkommes. Det å installere vindturbiner i et urbant miljø er utfordrende; hver situasjon må analyserer individuelt og har mange potensielle grunner for å feile. Her er de tre viktigste utfordringene.