Bioteknologi

En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.
BHIVE-prosjektet skal gjennom identifisering av nye biomaterialer utløse potensialet for mer bærekraftige levemåter.
PLASTOX undersøker mikroplastens ferd gjennom den marine næringskjeden.

Panara et forsknings og utviklingsselskap som ble opprettet i 2001, og har siden 2006 jobbet med biologisk plast. Selskapet ønsker å utvikle biologisk nedbrytbart materiale og biologisk baserte blandinger for forskjellige typer av plast bearbeiding. 
 

TOPIOS utvikler en modell som sporer omløpet til plast i havet.
P4SB vil ved hjelp av syntetisk biologi omgjøre oljebasert plast til et biologisk nedbrytbart materiale.

INAPRO utvikler innovative og bærekraftige løsninger for akvaponisystemer gjennom modeller som viser bruken av systemene i urbane- og distriktsområder.

Et av dagens største miljøproblem er tungmetallsforurensing. BioMetal Demo ønsker å teste nye bioteknologier for å løse problemet.

Gjennom utviklingen av to pilotanlegg som skal implementeres i to metallforurensede industrier vil prosjektet demonstrere muligheten for anvendelse av nye bioteknologier for behandling av forurenset avløpsvann. Pilotanleggene skal testes ut i et gruvedriftsselskap og et elektroselskap.

Dette prosjektet skal samle blå bioteknologiske aktører for å utvikle marine bioteknologibaserte produkter og tjenester.
Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.