Bioteknologi

Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.

Sulapac er en finsk start-up som arbeider med alternative bærekraftige løsninger til plast. 

Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.