Bioteknologi

EUMOFA har laget en oversikt over mulighetene og utfordringene knyttet til bioøkonomien.

Universitetet ligger i Åbo og er Finlands nest største universitet. Det har seks fakulteter og er spesielt faglig sterkt på feltene bioteknologi, informasjonsteknologi, samfunnsvitenskap, kultur- og integreringstudier og Baltiske områdestudier. Universitetet er finskspråklig, og har rundt 21 000 studenter og 3 000 ansatte. 

Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang

Unidade de Bioquímica jobber med forskning og utvikling innenfor bioteknologi. Selskapet produserer makroalger (tang og tare) som de bruker i et egenprodusert jodtilskudd. Målet er å redusere jodmangelen blant verdens befolkning.

InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.

Sulapac er en finsk start-up som arbeider med alternative bærekraftige løsninger til plast. 

Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp