Fremtidens produksjon

Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
Utvikler biobasert emballasje som kan anvendes for fisk og andre næringsmidler der det i dag brukes fossilbasert plast
Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor produksjonssektoren.