Fremragende forskning

I4Fututre, et Horisont 2020-finansiert prosjekt, et er internasjonalt, tverrfaglig og intersektorielt doktorgradsprogram ved Universitetet i Uleåborg. Programmet er basert på full utnyttelse av mulighetene for moderne bildebehandling og karakteriseringsmetoder i tverrfaglig samarbeid. 

Økt europeisk konkurransekraft gjennom satsning på kunstig intelligens og maskinlæring
Privat universitet i Spania

Universitet i Malmö i Sverige med omlag 24 000 studenter. 

Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
Teknologisenter som tilbyr rådgivning og innovative løsninger
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
University of Exeter er et britisk universitet med forskning i verdensklasse. Universitetet fokuserer på forskning med formål om å løse viktige utfordringer menneskeheten står overfor i dag.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Norges Forskningsråd er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for Norges regjering og departementer. Forskningsrådet fordeler årlig ut ca ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet har som mål å øke kvaliteten i norsk forskning og å fremme innovasjon og bærekraft. Rådet mobiliserer til økt norsk deltakelse i internasjonal forskning, og stimulerer til samarbeid mellom ulike forskningsmiljø, næringslivet og offentlig sektor.