Fremragende forskning

The Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) ble dannet i 2000 er en av de ledende forskningssentrene i Hellas. Senteret er oppført blant  listen over topp-20 EU forskningsinstitusjoner med høyest deltakelse i konkurransedyktige forskningssprogram. CERTH forsker på mange tematiske områder, blant annet energi, miljø, industri, mekatronikk, informasjon og kommunikasjon, transport og bærekraftig mobilitet, helse, smart oppdrett, sikkerhet, samt flere tverrfaglige vitenskapelige områder.

Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et virtuelt forskningsnettverk.

I4Fututre, et Horisont 2020-finansiert prosjekt, er et internasjonalt, tverrfaglig og intersektorielt doktorgradsprogram ved Universitetet i Uleåborg. Programmet er basert på full utnyttelse av mulighetene for moderne bildebehandling og karakteriseringsmetoder i tverrfaglig samarbeid. 

Økt europeisk konkurransekraft gjennom satsning på kunstig intelligens og maskinlæring
Privat universitet i Spania

Universitet i Malmö i Sverige med omlag 24 000 studenter. 

Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
Teknologisenter som tilbyr rådgivning og innovative løsninger
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
University of Exeter er et britisk universitet med forskning i verdensklasse. Universitetet fokuserer på forskning med formål om å løse viktige utfordringer menneskeheten står overfor i dag.