Fremragende forskning

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Norges Forskningsråd er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for Norges regjering og departementer. Forskningsrådet fordeler årlig ut ca ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet har som mål å øke kvaliteten i norsk forskning og å fremme innovasjon og bærekraft. Rådet mobiliserer til økt norsk deltakelse i internasjonal forskning, og stimulerer til samarbeid mellom ulike forskningsmiljø, næringslivet og offentlig sektor.

En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.

Sorbonne Universitetet er et tverrfaglig, forsknings-fokusert akademisk instutisjon. Sorbonne er et av verdens første universiteter og svært anerkjent.

Universitetets satsningsområder er kunst og humanistiske fag, medisin og ingeniørvitenskap. 

 

NUNATARYUK er et EU-finansiert Horisont 2020-prosjekt som skal bidra til å danne et nettverk som skal drøfte utfordringene med at permafrosten i Arktis tiner.
Et prosjekt som ønsker å hjelpe bedrifter med å lettere holde utstyr oppdatert og igang.

Universitetet i Utrecht er et nederlandsk universitet, som med sine syv fakulteter dekker hele spektrumet innen forskning og utdanning. Deres hovedfokus innen forskning ligger langs følgende fire tverrfaglige akser:

MARmaED skal bidra til å forsterke Europas posisjon som en global leder innen marin vitenskap ved å lære opp den neste generasjonen av forskere.
YouthCult-prosjektet skal studere hva unge mennesker får igjen av reising og utvekslingsopphold - i en verden av kulturelt mangfold og globalisering. 
SilhouetteOfSeaweed-prosjektet skal bidra til forbrukersikkerhet ved å overkomme utfordringer knyttet til måling av gift i tang.