Fremragende forskning

Et prosjekt som ønsker å hjelpe bedrifter med å lettere holde utstyr oppdatert og igang.

Universitetet i Utrecht er et nederlandsk universitet, som med sine syv fakulteter dekker hele spektrumet innen forskning og utdanning. Deres hovedfokus innen forskning ligger langs følgende fire tverrfaglige akser:

MARmaED skal bidra til å forsterke Europas posisjon som en global leder innen marin vitenskap ved å lære opp den neste generasjonen av forskere.
YouthCult-prosjektet skal studere hva unge mennesker får igjen av reising og utvekslingsopphold - i en verden av kulturelt mangfold og globalisering. 
SilhouetteOfSeaweed-prosjektet skal bidra til forbrukersikkerhet ved å overkomme utfordringer knyttet til måling av gift i tang.
JERICO-NEXT har som mål å tilby driftstjenester for kontinuerlig og bærekraftig levering av høy kvalitet miljødata og informasjon om produkter knyttet til marine miljøet i europeiske kystfarvann.
Prosjektet skal utvikle og levere nettskybaserte verktøy for å støtte forskning og forvaltning av marine ressurser.