SMB-instrumentet

En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.
Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.
Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte analyser og neste generasjons webteknologier.
Det israelske selskapets Cellints unike teknologi ble videreutviklet gjennom TrafficWise-prosjektet for å skape en forbedret og kostnadseffektiv plattform.
Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.
Prosjektet utvikler et desentralisert High Performance Computing (HPC) grid som bruker prosessorkraft til å varme bygninger.
SMB-instrumentet er en finansieringsordning for små og mellomstore bedrifter (SMB-er) som ligger under Horisont 2020. Ideen bak instrumentet, er at det skal bidra til at innovative ideer og forretningskonsepter kommer ut på markedet. Dette gjør SMB-instrumentet ved å støtte alle stadier, fra idé til marked.