SMB-instrumentet

Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.
Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte analyser og neste generasjons webteknologier.
Det israelske selskapets Cellints unike teknologi ble videreutviklet gjennom TrafficWise-prosjektet for å skape en forbedret og kostnadseffektiv plattform.
Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.
Prosjektet utvikler et desentralisert High Performance Computing (HPC) grid som bruker prosessorkraft til å varme bygninger.
SMB-instrumentet er en finansieringsordning for små og mellomstore bedrifter (SMB-er) som ligger under Horisont 2020. Ideen bak instrumentet, er at det skal bidra til at innovative ideer og forretningskonsepter kommer ut på markedet. Dette gjør SMB-instrumentet ved å støtte alle stadier, fra idé til marked.