Lokaltransport

Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.
SENIORS-prosjektet skal utvikle nye sikkerhetsstandarder for å beskytte eldre og bevegelseshemmede i trafikken. 
NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
Gjennom sin innsats i å fjerne biler fra byene og få folk over på offentlig transport, har det polske prosjektet MKA blitt nominert til Regiostars Awards.
Hvordan har innbyggerne i Ii i Finland redusert sitt karbonutslipp raskere enn noe annen kommune i landet?
Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
Delingsøkonomi møter miljø og teknologi med elektriske byscootere.
REPLICATE-prosjektet skal demonstrere teknologier innen energi, transport og IKT i distriktene San Sebastian, Firenze og Bristol. 
Sharing Cities er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som omfatter 35 partnere og seks byer, som søker å gjøre smarte byer til virkelighet. På sikt har prosjektet målsetning om å nå ut til over 100 kommuner på tvers av Europa.
GrowSmarter-prosjektet skal bedre mobilitet, boliger og kvaliteten på urban infrastruktur samtidig som de skal bedre folks økonomi ved å sørge for lave energiutgifter.