Bærekraftig bymiljø

Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
Prosjektet arbeider for å sikre at byer når det langsiktige målet om klimanøytralitet.
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Byen i hjertet av Nederland
Fem byer og et tverrfaglig konsortium skal sammen bidra til mer bærekraftige, innovative forretningsmodeller for natur-baserte løsninger på urbane utfordringer.
Prosjektet skal bidra til å løse miljø- og trafikkutfordringene i europeiske storbyer gjennom å gjøre ELVer til et konkurransedyktig og attraktivt alternativ til den urbane pendler.
PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.