Bærekraftig bymiljø

Prosjektet arbeider for å sikre at byer når det langsiktige målet om klimanøytralitet.
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Byen i hjertet av Nederland
Fem byer og et tverrfaglig konsortium skal sammen bidra til mer bærekraftige, innovative forretningsmodeller for natur-baserte løsninger på urbane utfordringer.
Prosjektet skal bidra til å løse miljø- og trafikkutfordringene i europeiske storbyer gjennom å gjøre ELVer til et konkurransedyktig og attraktivt alternativ til den urbane pendler.
PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.
De tre byene Rotterdam, Umeå og Glasgow går sammen med Brno, Gdansk og Parma for å kombinere IKT, e-mobilitet og energiløsninger for å designe smarte, tilpasningsdyktige byer for alle.
EU finansiert prosjekt som har bidratt til å gjøre byområder mer grønne og attraktive å bo i.

Med 13.000 ansatte fordelt på 300 kontorer over hele verden spesialiserer Rambøll seg på fagfelt som bygg, transport, byplanlegging og design, vann, miljø og helse, energi, olje og gass, og lederskap og konsulentvirksomhet. 
Rambøll er aktiv i en rekke EU-prosjekter.

Hvordan har innbyggerne i Ii i Finland redusert sitt karbonutslipp raskere enn noe annen kommune i landet?