Bærekraftig bymiljø

CityxChange utvikler og tester nye løsninger for å gjøre byer grønnere, som energihandel mellom enkeltpersoner og energipositive nabolag.
Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.
Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
Prosjektet arbeider for å sikre at byer når det langsiktige målet om klimanøytralitet.
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn