FP7

EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling

ADEPT har skapt et virtuelt utvilkingsmiljø for e-propulsjonssystemer og lært opp og etablert et multidisiplinært forskningsnettverk.
En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
Et utvekslingsprogram som bygger et internasjonalt konsortium av forskningspartnere med en felles interesse i positiv mental helse på skoler.
ROAMER - Et EU-finansiert prosjekt som har utviklet et omfattende og integrert veikart for mental helse.
EU finansiert prosjekt som har bidratt til å gjøre byområder mer grønne og attraktive å bo i.
SENSIndoor er et EU-finansiert prosjekt som gjennom nanoteknologi har bidratt til å utvikle sensorer som kontrollerer luftkvaliteten.
IDREEM er et europeisk forskningsprosjekt som inntil 2016 jobbet med å sikre europeisk akvakulturs langsiktige bærekraft gjennom mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon.
LUC4C-prosjektet har hatt som målsetning å fremme grunnleggende kunnskap innen klimaforandringer.
RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.

INAPRO utvikler innovative og bærekraftige løsninger for akvaponisystemer gjennom modeller som viser bruken av systemene i urbane- og distriktsområder.