FP7

EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling

FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
Tverrfaglig samarbeid innen skogslandbruk til fordel for europeisk økonomi, miljø og samfunn.
Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
Prosjektet Marine Biotechnology ERA-NET viste at det er marin bioteknologi som er nøkkelen til å låse opp verdien av havets biologiske ressurser.
DIVERSIFY-prosjektet har som mål å ekspandere europeisk akvakultur innen fiskesektoren gjennom å utvide mangfoldet av fiskearter i produksjon.
SCHEMA-prosjektet har utviklet ny teknologi for å identifisere stoffer som skader likevekt i marine økosystemer.
NeXOSs sensorsystem reduserte vedlikeholdskostnadene og forbedret kvaliteten på de innsamlede dataene.
Det er nå mulig å installere, tilpasse og programmere en robot i løpet av noen få dager. I fremtiden skal dette bare ta én dag.
Green Horizons Scorebroard er et nettsted som gir indikatorer for innovasjonssystemer som er relevant for klimaendringer, resurseffektivitet og råmaterialer.
ADEPT har skapt et virtuelt utvilkingsmiljø for e-propulsjonssystemer og lært opp og etablert et multidisiplinært forskningsnettverk.