FP7

EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling

BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.
DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
MHIVEC-prosjektet har utviklet nye modelleringsteknikker for å fastslå og senke støy og vibrasjon fra biler!
Utviklingen innen bølgekraft er lovende, men har til nå vært kostbart. PolyWEC tror de kan ha funnet en løsning!
E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.
Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!
PERSUADE-prosjektet har utviklet et støydempende materiale ved hjelp av resirkulerte dekk.

Et av dagens største miljøproblem er tungmetallsforurensing. BioMetal Demo ønsker å teste nye bioteknologier for å løse problemet.

Gjennom utviklingen av to pilotanlegg som skal implementeres i to metallforurensede industrier vil prosjektet demonstrere muligheten for anvendelse av nye bioteknologier for behandling av forurenset avløpsvann. Pilotanleggene skal testes ut i et gruvedriftsselskap og et elektroselskap.

Klimaendringer, urbanisering og populasjonsvekst fører til økt etterspørsel etter vann. Dette krever nye løsninger!
Globale endringer i bruk av landområder fører til endringer i tilgangen på vannressurser. Hvordan kan man best takle disse endringene?