Næringsutvikling

Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering
Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.
Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et virtuelt forskningsnettverk.
Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.
Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.