Aktiv og sunn aldring

No Isolation vant "Smart Ageing Prize" for sitt prosjekt KOMP som fokuserer på digital kommunikasjon på tvers av generasjoner.
Prisen deles ut til innovative IKT-relaterte produkter eller tjenester i alle sektorer som bidrar til å forbedre livskvaliteten til de over 50 år.
PEPE gir mulighet for trening gjennom "exergames" og virtuell virkelighet for eldre.
En app som gir eldre mennesker en oversikt over aktiviteter de kan delta på i deres eget nærområde.
KeepSocial er en plattform som sammenfatter informasjon om brukerens omgivelser og gir instrukser til hvordan å bevege seg i forhold til disse.
EUPHORIA er en digital plattform utviklet for aktive seniorer på 65+.
Walk it! er en app som oppfordrer eldre turgåere til å dele sin interesse for turgåing og utforsking av nye ruter
Ved hjelp av kunstig virkelighet (VR), vil SyncVR gi eldre mennesker spennende opplevelser og på denne måten motvirke ensomhet.
En nettbasert plattform som lar eldre tilby sine kunnskaper og tjenester, og øker deres deltakelse i lokalsamfunnet.
Sanoste tilbyr interaktive treningstimer og diskusjonsgrupper for eldre, som fører til økt fysisk og psykisk stimulering.