Aktiv og sunn aldring

Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
No Isolation vant "Smart Ageing Prize" for sitt prosjekt KOMP som fokuserer på digital kommunikasjon på tvers av generasjoner.
Prisen deles ut til innovative IKT-relaterte produkter eller tjenester i alle sektorer som bidrar til å forbedre livskvaliteten til de over 50 år.
PEPE gir mulighet for trening gjennom "exergames" og virtuell virkelighet for eldre.
En app som gir eldre mennesker en oversikt over aktiviteter de kan delta på i deres eget nærområde.
KeepSocial er en plattform som sammenfatter informasjon om brukerens omgivelser og gir instrukser til hvordan å bevege seg i forhold til disse.
EUPHORIA er en digital plattform utviklet for aktive seniorer på 65+.