Smarte bydeler og bygg

Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
EU finansiert prosjekt som har bidratt til å gjøre byområder mer grønne og attraktive å bo i.

Med 13.000 ansatte fordelt på 300 kontorer over hele verden spesialiserer Rambøll seg på fagfelt som bygg, transport, byplanlegging og design, vann, miljø og helse, energi, olje og gass, og lederskap og konsulentvirksomhet. 
Rambøll er aktiv i en rekke EU-prosjekter.

Interreg-prosjektet Green Building A-Z skal som et pilotprosjekt bygge en bærekraftig videregående skole i Tvedestrand.
Hvordan har innbyggerne i Ii i Finland redusert sitt karbonutslipp raskere enn noe annen kommune i landet?
CityScope-redskapene er digitale plattformer som kan bidra til å løse plassdesign og urbane planeggingsutfordringer i byer.
Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte?
Hvordan kan man promotere sosial bærekraft i europeiske storbyers sentrumsnære nabolag? Dette har Compactability-prosjektet forsøkt å besvare.
Gent skal bli en klimanøytral by innen 2050. To år etter at den ambisiøse planen ble lansert, kan byen se tilbake på slående resultater.
ROCK-prosjektets mål er å utvikle en nyskapende, samarbeidende og sirkulær tilnærming til regenerering og gjenbruk av historiske bysentre.