Smarte bydeler og bygg

Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
EU finansiert prosjekt som har bidratt til å gjøre byområder mer grønne og attraktive å bo i.

Med 13.000 ansatte fordelt på 300 kontorer over hele verden spesialiserer Rambøll seg på fagfelt som bygg, transport, byplanlegging og design, vann, miljø og helse, energi, olje og gass, og lederskap og konsulentvirksomhet. 
Rambøll er aktiv i en rekke EU-prosjekter.

Interreg-prosjektet Green Building A-Z skal som et pilotprosjekt bygge en bærekraftig videregående skole i Tvedestrand.
Hvordan har innbyggerne i Ii i Finland redusert sitt karbonutslipp raskere enn noe annen kommune i landet?
CityScope-redskapene er digitale plattformer som kan bidra til å løse plassdesign og urbane planeggingsutfordringer i byer.
Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte?