Integrert infrastruktur

Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.
U4IoT-prosjektet skal kjøre IoT-piloter i stor skala for å engasjere sluttbrukere og borgere - dette mener konsortiet er avgjørende for suksessen til IoT. 
REPLICATE-prosjektet skal demonstrere teknologier innen energi, transport og IKT i distriktene San Sebastian, Firenze og Bristol. 
Sharing Cities er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som omfatter 35 partnere og seks byer, som søker å gjøre smarte byer til virkelighet. På sikt har prosjektet målsetning om å nå ut til over 100 kommuner på tvers av Europa.
GrowSmarter-prosjektet skal bedre mobilitet, boliger og kvaliteten på urban infrastruktur samtidig som de skal bedre folks økonomi ved å sørge for lave energiutgifter. 
INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
Smart Innovation Østfold har initiert eller deltatt i over 20 forskning- og innovasjonsprosjekter, hvor fem av dem er EU-prosjekter, med et samlet budsjett på 450 millioner kroner.
Prosjektet BEGIN skal legge til rette for økt bruk av blågrønn infrastruktur som kan bidra til å håndtere oversvømmelser og ekstremvær. 
SoundCity-prosjektet MONICA skal gjennomføre en storskala demonstrasjon av Internet of Things (IOT)-teknologier for smartere levesett. 
Byen lanserer et nettbasert program for å oppmuntre organisasjoner til å styre sine karbonavtrykk mot mer grønne IKT-tiltak.