Marin bioteknologi

Universitetet i vest-bretagne er et mellomstort universitet som ligger i Brest. Det har ca. 22 000 studenter og tilbyr et bredt spekter av studieprogrammer. Byen er en viktig havneby og marinebase, og har en verdensledende marin forskningsklynge.

Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
Publikasjonen tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.
Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.