Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi

En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
Prosjektet bygger på det eksisterende SOPHIE konsortiet, og jobber for å legge frem en ny forskningsagenda på feltet.
INFARM - et innendørs urbant landbruksprosjekt med støtte fra EU.
AFTERLIFE-prosjektet skal finne en integrert løsning for utvinning og konvertering av relevante fraksjoner fra avløpsvann. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) har jobbet tett med ulike produsentorganisasjoner i Afrika, Karibien, og Stillehavsregionen for å utarbeide ulike mekanismer og verktøy for å redusere matsvinn tidlig i produksjonskjeden.
Forskere har funnet ut at nye måter å håndtere matavfall fra butikker på kan begrense negative påvirkninger på miljøet.
293 millioner euro er øremerket blå vekst i den kommende programperioden i Horisont 2020. 
Søppel fra alle verdens hjørner skylles i land langs kyststripene og setter stempelet på alle levende ting i havet.
Los Angeles opplever mye ekstremvær og blir stadig mer opptatt av sitt energiforbruk. Heldigvis er byen full av innovative nerder som finner nye løsninger til deres utfordringer.