Horisont 2020

DEMOWARE utvikler membranteknologier som renser, resirkulerer og gjenvinner avløpsvann. Dette vil være viktig for å møte det økende vannbehovet i Europa
Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene
CABRISS utvikler en sirkulær økonomi basert på resirkulert, gjenbrukt og gjenvunnet indium, silisium og sølvmaterialer for solceller og andre applikasjoner
iRead arbeider med å utvikle en programvareinfrastruktur som skal støtte språkopplæringen.
Det EU-finansierte prosjektet Open Ocean Fish Cage har utviklet en strekkforankret betongmerd som muliggjør lakseoppdrett langt til havs
Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang
Prosjektet tar sikte på å øke ressurseffektivitet ved å utvikle, teste og overføre nye forretningsmodeller basert på systematisk miljøinnovasjon.
Dersom man ta tak i utfordringene og legger bedre til rette for en overgang til sirkulær økonomi, vil flere bedrifter velge bærekraftige forretningsmodeller
Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
NexTrust har som mål å øke effektivisering og bærekraft i den europeiske logistikksektoren.