Forskningsinfrastruktur

The Ocean Data Platform vil redde livet i havet.
Verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning.
Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.
InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et virtuelt forskningsnettverk.

Greek Research and Technology Network S.A (GRNET A.S) tilbyr internettløsninger, e-infrastruktur og avanserte tjenester til det greske utdannings- og forskningsfellesskap, med sikte på å minimere det digitale skillet. GRNET utvikler også digitale applikasjoner som skal sikre ressursoptimalisering for den den greske staten, introdusere nye samarbeidsformer mellom offentlige organer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, borgere og bedrifter. 

 

 

Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
Nobel Grid leverer avanserte teknologiske tjenester og verktøy til aktører innen smart nett og kraftmarkedet.