Havforurensing

Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.

Innen 2050 er verdens hav forventet å bestå av mer plast enn fisk, og mer enn 90% av korallrevene står i fare for å dø ut. Håndteringen av utfordringene knyttet til hav er et verdensomspennende oppdrag. Handlingsplattformen skal inkludere privat næringsliv med formål å oppnå bærekraftig forvaltning av ressursen havet representerer. 

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

En flytende platform med et helt spesielt design gjør det nå mulig å filtrere plastpartikler ut av vannet uten bruk av nett eller filter.
SCHEMA-prosjektet har utviklet ny teknologi for å identifisere stoffer som skader likevekt i marine økosystemer.
Forskerene bak det avsluttede EU-prosjektet SenseOCEAN har utviklet en ny metode for havovervåkning.
Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.
Prosjektet bygger på det eksisterende SOPHIE konsortiet, og jobber for å legge frem en ny forskningsagenda på feltet.