Havforvaltning

EU-kommisjonen har laget en håndbok for maritim arealplanlegging. Den skal hjelpe medlemslandene med å oppnå mer bærekraftig vekst i sine maritime økonomier.
EUs akvakultursektor opplever rask økonomisk vekst. Gjennom langsiktige strategiplaner skal medlemslandene øke produksjonen og bli mindre avhengig av sjømatimport
Marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning.

The Baltic Sea Action Group (BSAG), etablert i 2008, arbeider for å finne de rette aktører og løsninger for å gjenopprette den gode økologiske balansen i Østersjøen.Deres arbeid bygger på konstruktivt samarbeid mellom alle nivåer i samfunnet, inkludert det høyeste politiske nivået i alle landene rundt Østersjøen, offentlige myndigheter og privat sektor. BSAG fungerer som en matchmaker, som formidler forskningsresultater til beslutningstakere, aktiverer selskaper til å finne og implementere løsninger, og samler de partene som trengs for å redde Østersjøen.

InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.