Havovervåkning

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.
WiMUST er et Horisont 2020-prosjekt som skal forbedre hav- og havbunnsovervåking gjennom utvikling av samarbeids- og navigasjonssystemer.
LAKHSMI er et Horisont 2020-prosjekt som ved hjelp av hydrodynamikk sensorteknologi vil muliggjøre storskala avbildning av havbunnen.
Forskerene bak det avsluttede EU-prosjektet SenseOCEAN har utviklet en ny metode for havovervåkning.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.
En flåte av ubemannede båter er på reis fra Arktis til ekvator for å samle data om klimaforandringer, skriver CNN.