Forurensing

Menneskelig aktivitet påfører naturen store skader. Økosystemer brytes ned og 1 million arter er utrydningstruet. Det er derimot ikke for sent å snu.
Ifølge OECD ligger verdens råvarebruk an til å bli dobbelt så stort om 30 år. Det kan føre til alvorlige miljøkonsekvenser
Ved hjelp av BAT-konklusjoner kan myndigheter reduserer de negative miljø- og sikkerhetsmessige effektene i forbindelse med avfallshåndtering
Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
Prosjektet inngår i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak, og skal samarbeide om å skape en fungerende organisasjon og struktur for bedre håndtering av sjøavfall.
Horisont 2020-prosjektet skal utvikle og implementere en bærekraftig landbrukspolitikk ved å være en innovativ og teknologisk pådriver for rural utvikling.