Transportkorridorer

DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.