Regional utvikling

Gjennom langsiktige strategiplaner har Flandern satt seg konkrete mål for hvordan bærekraftsmålene skal implementeres i regionen
Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et virtuelt forskningsnettverk.
Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
Horisont 2020-prosjektet skal bruke innovative metoder for å gjøre europeiske, rurale områder konkurransedyktige og bærekraftige.
Horisont 2020-prosjektet skal gjennom utdannings- og opplæringssystemer takle de komplekse utfordringene i fremtidens land- og skogbruk.
Prosjektet skal bidra til å øke lokale bedrifter og forhandleres konkurranseevne i rurale områder
Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
Optimalisert prosjekttilnærming for økt innovasjon innen landbruk, skogbruk og rurale områder.