CityVerve - Manchesters Smart City demonstrator

CityVerve logo

CityVerve-programmet bringer sammen de smarteste personer og organisasjoner i Manchester for å lage innovative Internet of Things (IoT) applikasjoner, som møter de komplekse behovene til byen og dens innbyggere. Teknologiprogrammet tar mål av seg å redefinere "smart" i konteksten av en levende og virksom by, og således bli en foregangsby internasjonalt.

Programmet plasserer innbyggerne i fokus. CityVerve er ikke om gater, bygninger eller busser. Det er heller ikke bare om å gi verdensledende tilkobling til sensorer og enheter. På nettsidene skrives det at det ikke handler om "ting" i det hele tatt, det handler om mennesker. Det er derfor alle aspekter av CityVerve, fra transport og helt til helsetjenester, er drevet av et team av verdensledende eksperter. Programmet kobler disse ekspertene med den ypperste teknologi, utviklet og levert av de største innovatører i hele verden. Og dette er ikke bare en realitet for Manchester; CityVerve som mål å skape en blåkopi for smarte byer over hele verden.

Åpenhet er nøkkelen til suksess. Åpen plattform og åpen innovasjon kjennetegner CityVerve. Et spennende konsortium av 21 organisasjoner - inkludert Manchester City Council, Manchester Science Partnerships, University of Manchester, Cisco, BT, Siemens, og andre tech-spillere. Prosjektet er også støttet av den britiske regjeringen og Innovate UK.

Du kan lese mer om programmet på cityverve.org.uk

Artikkel fokus
Innovasjon