Østersjøens Blå Vekst-flaggskip

Østersjøens Blå Vekst-flaggskip

Submariner Network er en paraplyorganisasjon for de aktiviteter og initiativer som stammer fra "The Baltic Sea Region Programme", og er et flaggskip innen EUs strategi for regionen. Nettverkets visjon er å bevare naturressursene i Østersjøen gjennom samarbeid på tvers av land og regioner. 

Nettverket ble dannet i 2010, og deltar i en rekke aktiviteter på flere nivåer som knytter seg til et felles mål om å promotere innovativ og bærekraftig bruk av Østersjøens ressurser. Deres strategiske satsingsområde kretser rundt utfordringer og behov som kun kan løses gjennom samarbeid mellom land og regioner. 

11 strategiske samarbeidsområder

Submariner Network er en plattform for deltakelse, kunnskap, kompetanse og samarbeid. Derfor er deres første satsingsområde på aktørnivå. Nettverket holder oversikt over offentlige og private aktører i den marine og maritime sektoren, og en av deres tjenester er å drive med nettverking, informasjonsutveksling og partnersøk. Plattformen har også tatt på seg oppgaven med å fylle hull i datatilgjengeligheten i regionen. I dette arbeidet har de utviklet et overvåkningssystem med systematisk kartlegging av biomasse og muligheter for algekultivering, samtidig som de knytter dette sammen med tidligere og pågående forskning, kartlegging og overvåkning. På denne måten blir informasjonen best tilgjengelig for alle aktører. Submariner Network jobber også med miljøet i Østersjøregionen, hvor de blant annet promoterer aktiv forskning og systematiserer funn og kartlegging av naturressurser og utfordringer. Pilotlabber for emipiriske undersøkelser er også et av satsingsområdene til nettverket, samt å oppmuntre til korrekt bruk av regionens energipotensial. Nettverket jobber også med imagebygging av marine og maritime produkter, blå bioteknologi, forbedret lovgivning, finans, økosystem og teknologiutvikling. 

Langsiktig satsing

Nettverket har utviklet en visjon for Østersjøregionen som de kaller "Submariner Vision 2030". Deres mål er blant annet at Østersjøen i 2030 har bevart sitt økosystem og at dette er gjort mulig gjennom en bred bevisstgjøring om havets ressurser og dets problemstillinger. Samtidig ønsker de å se at regionen har blitt et viktig knutepunkt for smart produksjon av fornybar energi for å imøtekomme EUs mål om å redusere utslipp. Submariner Network ønsker å tilrettelegge for utvikling og innovasjon av den marine og maritime sektor, og mener dette kan bidra til flere arbeidsplasser og at sunn sjømat kan bidra til bedre helse. 

Besøk hjemmesiden til Submariner Network her.