Desentralisering av vannforsyninger kan spare energi og redusere klimagassutslipp.

Non-potable reuse

Gjenbruk av ikke-drikkbart vann (NPR) i egne rørsystemer kan øke effektiviteten og bedre vannforsyningen i urbane strøk.

Forsøk i San Francisco viser at med de topografiske forholdene tatt i betraktning, kan desentralisering av disse vannforsyningene spare energi og redusere klimagassutslipp med rundt 30%.

Delt vannkvalitet

Rensing og pumping av vann med tradisjonelle metoder fører til betydelige klimagassutslipp. Ved å skille mellom drikkevann, og vann brukt til blant annet kloakk og vanning i jordbruket i separerte vannledninger, vil man kunne redusere etterspørselen etter vann med drikkevannskvalitet.

Topografi viktigst

Forskerne har sett på scenarioer der forsyning av ikke-drikkbart vann er organisert sentralt, og desentralisert. Studien viser at avstand og høydeforskjell til vannkilden er viktigere enn storskalafordeler, medregnet utslipp til produksjon, levering, bygging, drift og vedlikehold. I flate områder er et sentralt vannforsyningsanlegg stadig å foretrekke, men også i disse områdene kan en stadig forbedret renseteknologi gjøre et desentralisert system konkurransedyktig på sikt.

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Artikkel fokus
Innovasjon