ELLIS - forskning og utvikling av moderne AI

Illustrasjonsbilde

Forskere innen maskinlæring og kunstig intelligens (AI) har, med støtte fra store industriaktører, gått sammen om å skape multinasjonale AI-labratorier i Europa. 6 desember 2018 i Montreall ble The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) formelt annonsert.  

Skal sikre Europeisk konkurransekraft

ELLIS er en europeisk vitenskapelig organisasjon som fokuserer på forskning og videreutvikling av moderne AI. Initiativet bak ELLIS ble presentert i april 2018, i et åpent brev signert av forskere fra USA, Frankrike, Tyskland, Sveits, Nederland og Israel. I brevet ble det lagt vekt på at Europa i dag opplever en stor teknologisk intelligensflukt eller såkalt "brain drain" til Nord-Amerika og Kina. Dette henger i stor grad sammen med at de beste laboratorier og flere av de fremste stedene for PhD-stillinger innen AI geografisk er plassert i Nord-Amerika. I tillegg er investeringer innen AI i Nord-Amerika og Kina betydelig større enn i Europa. Skal Europa henge med i utviklingen, er det viktig å ta initiativ til og legge til rette for forskning i verdensklasse og sikre økonomisk vekst ved å utnytte AI-teknologi. ELLIS nettverket skal bidra til at Europa hevder seg i det teknologiske kappløpet. 

Et nettverk for forskning og utvikling innen AI

ELLIS skal etablere et nettverk for å fremme forskning og utvikling innen AI, et paneuropeisk PhD-program som skal utdanne neste generasjons AI-forskere, samt være et knutepunkt for industrielt engasjement for å sikre økonomisk vekst ved hjelp av AI-teknologi. Nettverket skal fokusere på forskning knyttet til moderne AI, basert på metoder innen maskinlæring, som gjør at maskiner kan lære av data og erfaring. Maskinlæring er en viktig teknologi for selvkjørende biler, samt for fremskritt innen medisin. ELLIS har fått sterk støtte fra internasjonale selskaper som blant annet Amazon, Facebook, Audi, Porsche, Bosch, Siemens AD, Bayer AF og Alphabet Inc. som eier Google. Ingen finansiering er ennå kunngjort for ELLIS, men industriaktører skal i første omgang sponse PhD- og stipendiatstillinger. Brussel har imidlertid annonsert planer om å starte et EUR 4,4 milliarder bransjepartnerskap for AI-forskning og en ny pot på EUR 100 millioner som skal hjelpe AI-bedrifter å vokse. 

 

Les mer om ELLIS her

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked