EU-finansierte selvreparerende roboter

Bilde: https://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?ref=P-018854/00-09&sitelang=en&refPhoto=P018854/00-09#0

Forskere ved et universitet i Belgia har utviklet roboter med en funksjon litt utenom det vanlige - evnen til å reparere seg selv. 

En type roboter kjent som "soft robots" har lenge blitt brukt på grunn av deres evne til å tilpasse formen sin i kontakt med andre objekter. På den andre siden medfører det at robotene ofte får skader grunnet høyt trykk eller slitasjer. For å maksimere fordelene, samt minimere kostnadene knyttet til slitasjer og skader, har forskere bygget de nye robotene i selvreparerende elastomerer. 

Ingen svake punkter

Den selvreparerende mekanismen fungerer ved bruk av en mild varme på 80 grader. I etterkant av alle forsøkene ble det ikke identifisert noen svake punkter hvor skaden var påført og prestasjonene var nesten fullstendig gjenvunnet etter hver reparasjonssyklus. 
Selvreparerende materialer (SH materials) er et relativt nytt fenomen og begrepet ble først tatt i bruk i 2001. Bruksområdene strekker seg videre enn bare roboter; fra belegg på telefoner som kan reparere skraper selv til nye områder i bilindustrien. Nye områder som er under utvikling finnes i flyindustrien, samt nye funn som tyder på at teknologien kan ha stort potensiale for kunstige hudtransplantasjoner. 

Stor innvirkning

SPEAR-prosjektet, som har bidratt til å finansiere forskningen, har som mål å besvare alle forskningsrelaterte spørsmål og undersøke grensene for dette nye området, noe som har stor innvirkning på mange områder, spesielt robotikk.

Les mer om forsøkene på selvreparerende roboter her

Bilde: https://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?ref=P-018854/00-09&sitelang=en&refPhoto=P018854/00-09#0
Artikkel fokus
Innovasjon
Tags