EUs overgang til en mer bærekraftig bruk av plast

Illustrasjonsbilde

De fleste er enige i at plastbruk er et stort miljøproblem i dagen samfunn. På EURACTIV sine hjemmesider kan en lese at Europeere genererer 25 millioner tonn plast i året og at under 30% av dette gjenvinnes. Rundt 95% av den økonomiske verdien i plastprodusering går derfor tapt hvert år. I tillegg representerer plast halve den marine forsøplingen. Med bakgrunn i disse tallene kan en derfor også skjønne hvorfor EU i forrige måned lanserte sin strategi for plast.

Strategien

Denne strategien har som mål å redusere de negative konsekvensene av plastbruk gjennom å fremme vekst og innovasjon. For å få til dette snakkes det mye om å finne bedre gjenvinningsløsninger for plast eller å se på bruk av alternative materiell som glass og papir. Dette vil potensielt føre til økte kostnader, men på den andre siden er dette materieller som er lettere å resirkulere.

 

Mye av det arbeidet som gjøres nå handler nettopp om å resirkulere. Det snakkes om økt fokus på sirkulær økonomi innenfor plastindustrien. Plastindustrien må legges om for å bedre kunne utnytte de økonomiske gevinstene som ligger i å produsere mer miljøvennlig. For å kunne få til dette skiftet er det derfor viktig å jobbe sammen både på det lokale og nasjonale nivået. I tillegg er det en fordel om økt fokus på resirkulering og omlegging ikke fører til konflikt med business eller introduserer barrierer til det indre markedet.  

 

Responsen så langt

Flere aktører som McDonalds, Danone og Costa Coffee har vært positive til denne omleggingen og har allerede startet med ulike tiltak. Det er i disse tilfellene snakk om omlegging av pakningen på produkter til bærekraftig materiell og å fjerne plastsugerør på kaffen. Engangsplast er derfor ikke løsningen i den sirkulære økonomien, da den er vanskelig å resirkulere. Det er imidlertid bedre å heller fokusere på plast som kan resirkuleres eller bruk av materiell som lettere lar seg resirkulere.     

 

Mulige EU tiltak

For å fremme denne utviklingen har det gjennom arbeidet med EUs nye strategi vært snakk bruk av ulike intensiver. Selv om innføring av en plastskatt har blitt tatt opp, er det knyttet skepsis til å innføre det. Andre insentiver som påtvungen pris på plast poser har ført til økt bevissthet blant konsumentene og trekkes frem som et positivt tiltak fra EUs side. Koordinator for Rethink Plastic Alliance, en koalisjon av miljø NGOer sier hun er for finansielle instrumenter for å drive frem gjenvinning.

 

Globalt problem

For at EU skal nå frem globalt med denne omleggingen til sirkulær økonomi innenfor plastbruk jobber de med å utvikle koordinerte responser globalt. Dette skjer gjennom FN, G7 og G20 initiativer, samt deltakelse på ulike konferanser. Mye av grunnen for denne globale prioriteringen nå handler om Kinas forbud mot import av plastavfall som kom i juli i fjor og tredde i kraft 1. januar 2018.

Artikkel fokus
Marked