Fra søppel til verdi

Illustrasjonsbilde

Det svenske cleantech-selskapet SWESTEP tar sikte på å løse plastutfordringene ved å konvertere plastavfall om til bærekraftig olje og nye plastvarer. 

SWESTEP har de siste årene samarbeidet tett med København kommune og Climate-KIC for å gjennomføre en mulighetsstudie om konverteringen av plastavfall til bærekraftig olje.

Råstoff

SWESTEP har siden oppstarten i 2012 utviklet en industriell prosess som er i stand til å omdanne alt hydrokarbonbasert avfall, for eksempel plast, til fornybare fraksjoner. I praksis betyr dette at enhver organisk avfallsstrøm kan betraktes som et råstoff, og formelt omformes til et bredt spekter av fornybare drivstoffer eller andre bærekraftige væsker og materialer som kan brukes igjen. 

Ny tilnærming

Denne prosessen kan ha store implikasjoner for plast- og avfallshåndtering. Det kan føre til mer sirkulær håndtering og nye kilder til fornybar energi. Et viktig aspekt ved SWESTEPs teknologi er at råstoffet ikke krever separering før prosessering, noe som gjør at blandede avfallsstrømmer blir like effektivt behandling som sorterte. 

Artikkel fokus
Innovasjon