Fremtidens transportløsninger

Autonom vehicle

Autonome kjøretøy, flyvende taxier, droner og såkalte hyperloops er noen av de transportmidlene vi kan forvente oss i fremtiden.

Teknologien gjør sitt inntog også i transportsektoren, og fremtidens transportsektor har stort potensiale. I en artikkel laget for TechRepublic tar forfatteren for seg hvordan fremtiden kan bli seende ut, og hvilke transportmidler vi kommer til å benytte oss av.

Autonome kjøretøy

Utviklingen av selvstyrte biler er godt i gang, og flere steder i verden foregår det testing av disse. Graden av autonomi er varierende fra kjøretøy til kjøretøy, men produsentene håper å kunne lage biler som kan kjøre helt av seg selv. Det hevdes at dette skal være vel så trafikksikkert som kjøretøy som har mennesker bak rattet, men det er fremdeles en lang vei igjen å gå på dette feltet. I artikkelen tas det utgangspunkt i at selvstyrte kjøretøy en gang vil overta for dagens biler, og at man må forvente en overgangsperiode med både autonome og menneskestyrte kjøretøy på veiene. I denne perioden vil det kunne skje ulykker.

Leveringsdroner

De fleste kjenner til at droner brukes til fotografering fra luften, men nå ønsker man å bruke droner også til å levere varer. Selskaper som Amazon ønsker blant annet å bruke droner til leveranser på steder hvor de ikke kommer til med bil. Dersom pakkeleveranser med droner blir dagligdags, vil lovverk og regulering av dette være svært viktig. Hvor dronene kan fly og hvem som kan fly dem er ting som er viktig å ta stilling til i så tilfelle.

Flyvende taxier og hyperloops

Andre transportmidler artikkelforfatteren tar for seg er flyvende taxier og såkalte hyperloops, hvor mennesker og varer fraktes gjennom et rør.

Disse nye formene for transport vil kunne gjøre hele sektoren enklere, raskere og mer miljøvennlig. Det er imidlertid mange krav som må være oppfylt før man kommer dit, blant annet regelverk samt en visshet om at den nye teknologien er trygg og sikker å bruke. Offentlig aksept for de nye formene for transport, samt gode forretningsmodeller, må også på plass før det hele vil fungere optimalt.

Artikkel fokus
Innovasjon