Gir poeng for god kildesortering

Super Marcel·Lína

Valencia er den første byen som implementerer PlastiCitcle-piloten med mål om å teste innovasjoner innenfor innsamling, transport, sortering og gjenvinning av plastemballasje.

Målet er å gi nytt liv til verdifull plast fra husholdningsavfall ved å bringe plastemballasjen inn i sirkulærøkonomien. Piloten finner sted i et av byens nabolag, Sant Marcel·lí, og går under navnet ReciPlastic. Dette skal også fremme en innovativ prosess med deltakelse fra innbyggere i alle aldre og demografier.

Hvordan virker det?

Innbyggerne leverer avfallsposene sine i en av de 25 gule containerne som er plassert rundt om i Sant Marcel·lí. Disse containerne har installert en smart enhet som utsteder en etikett som identifiserer brukeren. Brukeren fester dermed denne etiketten på avfallsposen sin før han eller hun kaster den i containeren. Dette gjør det mulig for de som arbeider med sortering og resirkulering av avfallet å registrere i hvilken grad de ulike innbyggerne har sortert sitt avfall. Innbyggerne belønnes når de har gjort en nøysom jobb med å kildesortere avfallet ved at de tildeles såkalte «ecopoints». Dette innovative poengsystemet gir insentiver for innbyggerne til å sortere og resirkulere husholdningsavfall da poengene kan byttes mot ulike premier, som for eksempel en elektrisk sykkel.

 Etikett til søppelsekk

Lærer mer og bidrar til sirkulærøkonomien

Prosjektet skal hjelpe innbyggerne til å lære mer om resirkulering og bli flinkere til å sortere avfallet

riktig, samtidig som det bidrar til omstillingen fra en lineær til en sirkulær økonomi og selvsagt til PlastiCircles innovative tilnærming til behandlingen av plastavfall.

Piloten har et superhelt-tema, hvor Super Marcel·Lína oppfordrer innbyggerne til å resirkulere avfallet sitt. Lanseringen av pilotprosjektet innebar gjennomføringen av en rekke arrangementer og workshops hvor innbyggerne kunne få informasjon om prosjektet, opplæring, registrere seg, delta i ulike samfunnsprosesser, diskutere verdien av ecopoints, og få en oppdatering om nyheter og hva som skjer innenfor prosjektet. Her ble innbyggere i alle aldre engasjert i prosjektet på tilpassede måter. Det ble arrangert egne workshops for blant annet barn.

I løpet av første måneden var det omtrent 450 familier som registrerte seg til å delta i piloten, og det er forventet at flere vil komme til etterhvert. Prosjektet har vært svært avhengig av støtte og hjelp fra ulike aktører i lokalsamfunnet, og samarbeider for å nå ut til flest mulige.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning