Har utviklet nytt sensorsystem for overvåkning av havet

NeXOS

NeXOS er et avsluttet FP7-prosjekt hvor havforskere og industripartnere samarbeidet med å utvikle nye kostnadseffektive akustiske og optiske sensorer som bruker lite energi, og bunnstoff- og interoperable teknologier for å bedre studien av økosystemene og langsiktig overvåkning av havet.

Havprosesser er biologiske, geologiske eller kjemiske av natur og kan finne sted på mindre enn et sekund eller over århundrer, og kan strekke seg alt fra noen mikrometer til flere kilometer. Det er derfor vanskelig og svært kostbart, både tids- og ressursmessig, å drive effektiv prøvetaking av havet.

Har utviklet mindre kostbare sensorsystemer

De fleste prøvetakningsteknikkene er basert på kostbare laboratorieanalyser og feltarbeid med data samlet over en begrenset periode og område. Dette resulterer gjerne i dårlig prøvetakning. Prosjektet NeXOS tok tak i denne utfordringen og utviklet åtte nye rimeligere, kompakte multifunksjonelle sensorsystemer for distribusjon på flere plattformer som for eksempel flåter, fortøyningssystemer og mulighetsfartøyer som ferger og lignende.

Sensorene er basert på optiske eller akustiske teknologier. Under utviklingen av sensorene er det tatt utgangspunkt i hva Marine Strategy Framework Directive for Good Environmental Status (GES) har identifisert som indikasjoner på god miljøstatus i havet. Dette vil, i følge prosjektkoordinator Dr. Eric Delory, gjøre det mulig for forskere å måle flere variabler som er relevante for klimaendringer, og da særlig de som er relatert til havforsuring og karbonsyklusen. Dette vil også hjelpe forskningsøkosystemer å studere biologisk mangfold.

Mer korrekte data

De nye egenskapene ved NeXOS sensorpakke muliggjør innhenting av sanntidsdata uten at en spesialist er nødt til å fysisk installere sensorene, utføre målinger og hente inn data på stedet. Standard metadatabeskrivelser gjør det mulig å spore og enkelt levere alle dataene som er innhentede av NeXOS-sensorpakken til globale datalager.

Prosjektpartnere har utviklet et smart bunnstoffsystem som bruker lite energi. Det er basert på elektroklorering for å øke datakvaliteten og sensorenes pålitelighet for langsiktig distribusjon. Systemet reduserte vedlikeholdskostnadene og forbedret kvaliteten på de innsamlede dataene ved å begrense biologiske forstyrrelser og unødvendig bruk av potensielt skadelige kjemikalier fra bunnstoff i havmiljøet.

Som et resultat av økende menneskelig aktivitet er støyen i havmiljøet et økende problem for innhenting av data, men passiv akustikk kan bidra til å karakterisere og til slutt redusere effekten. NeXOS har utviklet nye passive akustiske sensorer i form av smarte hydrofoner for måling av både menneskelige og biologiske kilder og undervannslyder generelt.

Trenger ikke lys

Teknikker som benytter naturlige optiske egenskaper som fluorescens kan brukes til langsiktig overvåkning, da disse egenskapene er uavhengige av omgivelsenes lysforhold. De kan gi informasjon om mange komponenter i havmiljøet som inkluderer forurensninger samt oppløste og partikulære bestanddeler i den biologiske karbonsyklusen.

Utplassering av NeXOS-sensorer på alt fra ferger til fiskenett og på kostnadseffektive autonome plattformer vil øke kapasiteten til å ta prøver i havet. Dermed reduseres usikkerhetene i prognosene om parametere eller indikatorer på havhelsen.

Bilde@ NeXOS

Artikkel fokus
Innovasjon