"How do I" - en app som hjelper deg i hverdagen

How do I-logo

Digitale løsninger som hjelper eldre voksne

«How do I» er én av 15 semifinalister til å motta «Smart Ageing Prize». Dette er en pris som deles ut til et prosjekt som bruker innovative, digitale teknologier i sine produkter og tjenester. Prosjektet skal ha som hensikt å hjelpe den aldrende generasjonen til å kunne delta fullt ut i det sosiale, digitale liv for å forbedre livskvalitet. 

Prisen er et samarbeid mellom AAL programmet og Nesta’s Challenge Prize Centre. 

«How do I» en britisk tjeneste som gjennom en app og nettjeneste bruker steg-for-steg videoer for å hjelpe eldre voksne og mennesker med nedsatt hukommelse til å leve, jobbe og sosialisere seg på en mer selvstendig måte, samtidig som den bygger selvtillit. Prosjektet bruker nærfeltskommunikasjonsteknologi (NFC) til å gi instruksjonsvideoer. Ved hjelp av NFC klistremerker kan en mobiltelefon eller tablett scanne denne og vil så automatisk spille av instruksjonsvideoen valgt til dette objektet. 

Innhold og videoer tilpasset den individuelle bruker

Videoene er lett tilgjengelige via nettside og gjennom en mobil app. Brukerne kan selv ta opp videoer til nettsiden og appen, og disse vil gå gjennom et godkjenningssystem før de publiseres. Brukeren og støtteapparatet rundt kan selv lage innhold relatert til daglige rutiner, inkludert arbeidsrelaterte aktiviteter, personlig pleie, husarbeid og sosiale aktiviteter; hjørnestenene i en selvstendig levemåte og sosialt samvær.

 

Vinneren av prisen vil bli annonsert i september.

 

Vil du vite mer om How do I? Klikk deg videre her.

 

Artikkel fokus
Innovasjon