Hvordan bygge en sunn by?

Illustrasjonsbilde

Den danske hovedstaden troner ofte toppen av lister over de sunneste og mest lykkelige menneskene. Hvordan kan bykultur bekjempe globale folkehelsetrusler som fedme og depresjon?

Fulle sykkelstier står som et testament på Københavns suksess som en av verdens mest sunne byer, skriver the Guardian. Byen, som er å finne på toppen av FNs World Happiness Report, er en av vinnerne i Verdens helseorganisasjons initiativ for sunne byer

Mal for sunnhet

Fedme, og relaterte sykdommer som hjertesvikt, diabetes og kreft, har blomstret i byer hvor grønne lunger, variert mattilbud og trygge gangfelt er mangelvare. København trekkes frem som en modell for hvordan sunne byer kan opprettes over hele verden. Det handler ikke bare om brukbare gangfelt, men også om sunnere, gladere og mer sosiale samfunn. Åbo i Finland, som også er en del av Verdens helseorganisasjons initiativ for sunne byer, tilbyr sine innbyggere seks måneder tilgang til sportsfasiliteter, teater og konserter. Newcastle, som også er en del av det gode selskap, har lansert demens-vennlig kino, mens Wien tilbyr fellestrening mellom førskolebarn og eldre. 

København-oppskriften

Katherine Schjønning, Københavns sjef for offentlig helse, mener byens offensive helsepolitikk ligger bak resultatene. 
- Vi fremmer helse i hverdagen. Ved å gjøre det attraktivt å sykle, ved å servere næringsrike lunsjer i våre institusjoner, eller ved å gi utdanningsinstitusjoner tilbud om programmer for røykeslutt, skaper vi lykkelige mennesker. Lykkelige mennesker fullfører gjerne sin utdanning og får seg lettere jobb. 
Andre initiativer inkluderer fokus på mental og fysisk helse, samt samarbeid med barnehager, skoler, arbeidsplasser og andre for å legge til rette for en sunn livsstil. Men det vanskeligste er å takle ulikheter som eksisterer i København, som i enhver by. I utkanten av hovedstaden faller den gjennomsnittlige levealderen til menn med syv år.
- De som lever lengst, er de som har høyest utdanning, sier Schjønning. - De som trenger støtten mest, er de som er vanskeligst å nå. Det er de som har problemer med røyk, alkohol, stress og depresjon.

Stress og mental helse

Mental uhelse er et stort problem i den vestlige verden. København tilbyr derfor gratis stresshjelp til de som trenger det. Deltakelse krever henvisning fra fastlege. I dag er det mest kvinner i 30- og 40-årsalderen som benytter seg av tilbudet, og utfordringen er å forsøke å nå menn i 50-årsalderen fra lavere sosioøkonomiske grupper. København lanserte stressklinikkene etter at en undersøkelse viste at 23% av beboerne følte seg stresset.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning