KeepSocial - lydinstrukser til svaksynte

KeepSocial logo

KeepSocial er én av 15 semifinalister til å motta «Smart Ageing Prize». Dette er en pris som deles ut til et prosjekt som bruker innovative, digitale teknologier i sine produkter og tjenester. Prosjektet skal ha som hensikt å hjelpe den aldrende generasjonen til å kunne delta fullt ut i det sosiale, digitale liv for å forbedre livskvalitet. 

Prisen er et samarbeid mellom AAL programmet og Nesta’s Challenge Prize Centre

Lydinstrukser rett på øret

KeepSocial er en gresk-utviklet innovativ plattform basert på en liten hardware som plasseres diskret på et trådløst sett med hodetelefoner. Maskinvaren kan identifisere den eksakte plasseringen og synsretningen til brukeren i et innemiljø. KeepSocial er spesielt rettet mot svaksynte eldre. 

Ved hjelp av bakgrunnstjenester til mobiltelefoner og en skyplattform vil maskinvaren kunne orkestrere brukere, tilkoblede enheter og egenskaper til bygg. Den vil også kunne kommunisere med tjenester på mobiltelefonen som vil streame lydveiledning til headsettet. Dette vil gjøre det mulig å kunne plassere brukeren nøyaktig i et innendørs landskap, for brukeren å motta lydinstrukser og bli guidet inne i bygget (flyplasser, shoppingsentre) og veilede brukeren ut i tilfelle nødstilfeller. 

Bygg må registreres

Byggadministratorer må registrere bygget på KeepSocial sin plattform og laste opp plankart med relevant informasjon markert. Brukeren av maskinvaren mottar en beskjed når han/hun kommer inn i et registrert bygg. Systemet er ansvarlig for å navigere brukeren via lydbeskjeder, samt å melde ifra skulle unormale og uventede situasjoner oppstå.  

Artikkel fokus
Innovasjon