Kommisjonens 14 tiltak for en bærekraftig kystturisme

Illustrasjonsbilde

EUs kystområder har blitt det foretrukne reisemålet for mange feriegjester i Europa og utlandet noe som gjør kyst- og maritim turisme en viktig turistsektor. Sektorens betydning og potensial ble anerkjent av Kommisjonens strategi "En strategi for mer vekst og jobb i kyst- og sjøfartsturisme", som ble vedtatt i 2014.

Europakommisjonens 14 tiltak

1. Prøve å lukke tilgjengelighetsgap i turismen, særlig i kyst- og maritim turisme.

2. Utvikle et kyst- og maritimt fokus i EUs turismeinitiativer sammen med i salgs- og kommunikasjonskampanjer.

3. Fremme en dialog på tvers av Europa mellom interessentene for cruiseoperatører, havner og kystbyer.

4. Støtte utviklingen av nasjonale og internasjonale partnerskap, nettverk og klynger.

5. Vurder behovet for EU-tiltak for kvalifikasjonskrav for profesjonelle yachtskippere og fritidsbåter.

6. Vurder behovet for EU-tiltak på bestemmelser om sikkerhetsutstyr for nautisk turisme.

7. Stimulere innovative styringsordninger gjennom IKT og turistportalen.

8. Fremme økoturisme ved blant annet hjelp av EUs miljømerkede indikatorer.

9. Fremme maritim planlegging og grønn infrastruktur for å sikre en bærekraftig utvikling av EUs kystområder.

10. Fremme strategier for avfallsforebygging.

11. Oppmuntre til integrering av kyst- og innlandstrakter gjennom reiseruter som kulturelle, religiøse eller gamle handelsruter.

12. Øke øyenes 'connectivity'.

13. Identifisere innovativ praksis for utvikling av mariner.

14. Utvikle en online guide med oversikt over de viktigste finansieringsmulighetene som er tilgjengelige for sektoren (særlig små og mellomstore bedrifter).

I tillegg vil kommisjonen formulere anbefalinger til medlemsstater, regionale og lokale myndigheter, samt næringsliv og interessenter, for å gjøre det mulig å takle utfordringene og utnytte mulighetene for vekst og jobber på en bærekraftig måte.

Her kan du lese mer.

Artikkel fokus
Marked