KOMP - motvirker ensomhet

KOMP

”KOMP” er én av 15 semifinalister til å motta «Smart Ageing Prize». Dette er en pris som deles ut til et prosjekt som bruker innovative, digitale teknologier i sine produkter og tjenester. Prosjektet skal ha som hensikt å hjelpe den aldrende generasjonen til å kunne delta fullt ut i det sosiale, digitale liv for å forbedre livskvalitet. 

Prisen er et samarbeid mellom AAL programmet og Nesta’s Challenge Prize Centre. 

KOMP er utviklet av norske No Isolation, og er en enkel datamaskin med skjerm utviklet for å gjøre det lettere for mennesker kommunisere med hverandre på tvers av generasjoner og digitale ferdigheter.

Motvirker ensomhet

Mye av dagens kommunikasjon foregår digitalt, med det resultat at enkelte grupper faller utenfor. Dette kan igjen føre til ensomhet, som har stor negativ påvirkning på vår psykiske og fysiske helse. Eldre er en av disse gruppene, og tanken bak KOMP er at man ved hjelp av denne enkelt kan kommunisere på tvers av generasjoner ved å dele bilder, videoer og meldinger med hverandre. På den måten kan man få et innblikk i hverandres hverdag, og redusere følelsen av ensomhet.

Enkel teknologi

KOMP er utviklet med og for mennesker over 75 år, som har liten eller ingen teknologisk kompetanse. Teknologien er svært enkel, uten touchscreen og med kun en knapp å forholde seg til.

 

Vinneren av prisen vil bli annonsert i september.

Vil du vite mer om KOMP? Klikk deg videre her.

 

Artikkel fokus
Innovasjon