Konferanse førte til globale tiltak for å løse havets utfordringer

Illustrasjonsbilde

Under Our Ocean 2017-konferansen, som ble avholdt 5. til 6. oktober på Malta, forpliktet offentlige og private aktører fra 112 land seg til å løse globale utfordringer for havet. 

Forpliktelsene, som er verdt over sju milliarder dollar, skal investeres i styrking av kampen mot marin forurensing, forstørring av vernede områder, fremming av blå økonomi, samt bærekraftig fiske og bruk av verdens hav. Deltakerne på konferansen annonserte også opprettelsen av nye beskyttede områder som spenner over 2,5 millioner kvadratkilometer, over halvparten av størrelsen på EU, skriver Maritime Executive

Truet ressurs

Havene dekker mer enn 70 prosent av planeten. De produserer mesteparten av jordas oksygen og absorberer 30 prosent av verdens karbonutslipp. Tre milliarder mennesker verden over er avhenging av havet for å tjene til livets opphold. En milliard mennesker er avhengig av sjømat som sin viktigste kilde til animalsk protein. Havene står derimot overfor en stor trussel, for eksempel forurensing, klimaendringer, overfiske og kriminalitet. 

Indonesia og Norge er neste

Konferansen er et svar på utfordringene. Årets konferansen samlet offentlige og private aktører fra seks kontinenter, og har for første gang oppnådd betydelige forpliktelser fra privat sektor. Dette inkluderer blant annet Airbus, Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, Carrefour, Royal Caribbean Cruises, AXA og Sky.
Siden 2014 har deltakere fra mer enn 100 land deltatt på konferansen, inkludert statsledere, regjeringer og ministre, samt en rekke selskaper, frivillige organisasjoner og filantropiske organisasjoner. 
Neste års konferanse vil bli avholdet i Indonesia, etterfulgt av Norge i 2019.

Initiativer

Blant de mange initiativene som kom på bordet under årets konferanse, finner vi:

 1. Havforurensing
  Selskaper som selger forbruksvarer, som Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Marks & Spencer, MARS, Werner & Mertz og Carrefour, kunngjorde betydelige reduksjoner i bruk av plastikk de kommende årene. 
  Det Wien-baserte selskapet Borealis kunngjorde en investering på 15 millioner euro i mekanisk resirkulering av polyolefiner, et stoff som ikke minst finnes i emballasje.
  Ellen MacArthur Foundation utdelte den prestisjetunge Circular Design Award for å inspirere til innovasjon under sitt nye initiativ for plastøkonomi. Sky annonserte en investering på 30 millioner euro over fem år for å skape et Ocean Rescue Innovation Fund for å utvikle ideer og teknologi for å stoppe plast inn i havet.
  Europakommisjonen annonserte en utfasing av alle engangskopper i vannautomater og salgsautomater i sine bygninger i Brussel. 
 2. Havbeskyttelsesområder
  Mindre enn fem prosent av verdens havområder er beskyttet av loven. Konferansen ble et viktig startskudd for oppnåelsen av FNs mål om 10 prosents beskyttelse. 
  Tyskland vil lede et initiativ med ulike partnere, blant annet World Wildlife Foundation (WWF), for å styrke marinevern i Sør-Stillehavet og Sør-Atlanterhavet. Med en forpliktelse på 70 millioner euro de neste fem årene, vil MAVA-stiftelsen fremme bevaringsprosjekter, spesielt i Middelhavet og Vest-Afrika.
  EU forpliktet 20 millioner euro til å støtte forvaltningen av marine beskyttede områder i Afrika, Karibia og Stillehavet, og foreslåtte fiskebegrensninger i sensitive områder i Adriaterhavet.
  Det Oxford-ledede NEKTON-prosjektet øker € 30 millioner for å øke bærekraftig forvaltning av Det indiske hav.
 3. Tryggere hav
  Airbus annonserte planer om å styrke marin overvåkingskapasitet ved å sette i bane en ny konstellasjon av optiske satellitter fra 2020, samtidig vil Microsoft-grunnlegger Paul G. Allens Vulcan Inc. vil investere 34 millioner euro i et "SkyLight" -deteksjonssystem, som benytter banebrytende teknologi i kampen mot ulovlig fiske. EU kunngjorde at de vil prioritere 37,5 millioner euro på forbedring av maritim sikkerhet og bekjempelse av piratvirksomhet.
 4. Blå økonomi
  Sverige annonserte en investering på 45 millioner dollar for å støtte bærekraftig utvikling i Stillehavet. Althelia Ecosphere, Aviva Investors, BPCE-konsernet, European Investment Bank, Seventure Partners, Willis Towers Watson og Verdensbanken ble enige om å utvikle et sett med bærekraftsprinsipper som skal lede investerings- og finansieringsbeslutninger i den blå økonomien, med mål om å kunngjøre disse prinsippene i 2018. I løpet av de neste seks årene skal Verdensbanken også dedikere nærmere 300 millioner euro i fremmingen av en blå økonomi i utviklingsland, inkludert Det indiske hav og stillehavsområdet. Royal Caribbean Cruises skal i de kommende årene samarbeide tett med World Wildlife Foundation (WWF) for å nå ambisiøse og målbare bærekraftmål for sin globale virksomhet.
 5. Bærekraftig fiske
  AXA annonserte under konferansen et forbud mot forsikringsdekning til fartøyer som er involvert i ulovlig fiskeaktivitet. EU kunngjorde en støtte på 15 millioner euro til fiskeriforvaltningen i Vest-Afrika, og USA annonserte et program på 4,2 millioner euro som skal bekjempe tvangsarbeid og menneskehandel på fiskefartøy i den asiatiske delen av Stillehavet.
 6. Klimaforandringer
  Verdens største fiskerihavn, Vigo, annonserte utslippsreduksjoner på 30 prosent innen 2022, blant annet gjennom nyskapende algefangst av CO2. WindEurope annonserte investeringer på nesten 25 milliarder euro i offshore vindenergi mot 2019, mens EU forpliktet seg til 10 millioner euro for å fremme energieffektivitet innen sjøtransport i utviklingsland.

Alle forpliktelsene som ble annonsert under konferansen kan sees her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning
Tags