"Life-Manager" - et personalisert planleggings- og kommunikasjonsverktøy

«Life-Manager» logo

«Life-Manager» er én av 15 semifinalister til å motta «Smart Ageing Prize». Dette er en pris som deles ut til et prosjekt som bruker innovative, digitale teknologier i sine produkter og tjenester. Prosjektet skal ha som hensikt å hjelpe den aldrende generasjonen til å kunne delta fullt ut i det sosiale, digitale liv for å forbedre livskvalitet. 

Prisen er et samarbeid mellom AAL programmet og Nesta’s Challenge Prize Centre. 

 

«Life-Manager» er en dansk softwareløsning for helsesektoren. Det er en innovativ kommunikasjonsplatform med visjon om å skape verdi for borgeren ved å gi en opplevelse av økt selvstendighet, medinnflytelse og selvhjulpenhet. Den 

social og sundhedsområdet til optimering af planlægning og kommunikation, familie, beboere og medarbejdere i mellem.

 

Individuelt tilpasset

«Life-Manager» er utviklet i samarbeid med lifepartners.com, EUs regionalfondsmidler, Aabenraa kommune, Syddansk vekstforun og Region Syddanmark, og er skreddersydd til pleiehjem eller hjemmepleie. Kommunikasjonsplatformen dekker behov for optimalisering av planlegging og kommunikasjon mellom beboere, pårørende og medarbeidere. 

 

Ulike moduler for å kunne skape et best mulig miljø

«Life-Manager» har ulike moduler som dekker sosiale- og helseaspekter til optimalisering av planlegging og kommunikasjon. Dette gjøres gjennom moduler som kontakt, hvor medarbeidere, beboere og familie har egne profiler, kalender, hvor beboeren kan se sine aktiviteter på pleiehjemmet og planlegge egne besøk deretter (familien har også innsyn i dette), beskjeder, hvor familien kan kommunisere med medarbeiderne som jobber med deres familiemedlem, digital oppslagstavle, meny, hvor beboeren og familien kan ha oversikt over matplanen og tillater beboeren til å bestille eller avbestille, videokommunikasjonog QR-kode

 

 

Hvis du ønsker å vite mer om prosjektet, finner du mer informasjon på «Life-Manager» sin nettside. 

Artikkel fokus
Innovasjon