«Link-ages» - digital kommunikasjon på tvers av generasjoner

Link-ages logo

«Link-ages» er én av 15 semifinalister til å motta «Smart Ageing Prize». Dette er en pris som deles ut til et prosjekt som bruker innovative, digitale teknologier i sine produkter og tjenester. Prosjektet skal ha som hensikt å hjelpe den aldrende generasjonen til å kunne delta fullt ut i det sosiale, digitale liv for å forbedre livskvalitet. 

Prisen er et samarbeid mellom AAL programmet og Nesta’s Challenge Prize Centre. 

Enkel å lære

«Link-ages» er en britisk, innovativ app designet for å hjelpe elder mennesker med kommunisere digitalt, hovedsakelig med sine nærmeste.

Appen er designet for å knytte familier sammen på tvers av generasjoner i en digital hverdag. «Link-ages» er utarbeidet med tanke på seniorer, og tilbyr en lettlært, trygg og sikker gruppering av apper. Disse er tilpasset personer med tap av korttidsminne, er lette å bruke og tilbyr bildedeling, meldinger og videokommunikasjon i lukkede grupper. 

Hub-Shadow-Go - ulike versjoner til ulike generasjoner

Det finnes ulike utgaver av appen, hvor «Hub» er varianten tilpasset seniorer. «Shadow» åpner for å gi ekstern støtte og «Go» er selskapsutgaven som er mer tilpasset de teknologisk lærde familiemedlemmene. «Link-ages» forutsetter ingen tidligere kjennskap til andre tekniske systemer, som gjør det mulig for eldre voksne å bruke appen for å bli introdusert til det digitale samfunn.

«Link-ages» vektlegger tilgjengelighet og brukervennlighet, og inneholder ikke reklame. Appen er egnet for personer med dårlig syn, nedsatt mobilitet eller demente. Brukerne kan ikke bli kontaktet av mennesker de selv ikke kjenner, og personlig informasjon vil ikke bli delt eller solgt. 

 

Hvis du ønsker å vite mer om «Link-ages» kan du lese mer på deres hjemmeside her

Artikkel fokus
Innovasjon