Megavind

Logo: Megavind

Megavind er et strategisk partnerskap for den danske vindindustrien. Partnerskapet er et samarbeid hvor industrien, akademia og offentlig sektor møtes og jobber sammen for å bestemme retningen for vindenergiforskning, utvikling, testing og demonstreringer.

Det strategiske partnerskapet ble opprettet i 2006 etter at danske myndigheter la frem en rapport med mål om å promotere miljøvennlige og effektiv teknologi. Som et ledd i denne promoteringen ble det opprettet en rekke innovative partnerskap.

Styrket samarbeid

Disse partnerskapene skal styrke offentlig-privat samarbeid mellom staten, industrien, akademia og risikokapital for å akselerere innovasjon innen flere ulike grønne teknologier. Megavind er partnerskapet for vindenergi og har siden 2006 fungert som en katalysator og initiativtaker for flere og bedre tester, demonstreringer og forskningsstrategier innen vindenergifeltet i Danmark. 

Fremme Danmarks posisjon

Partnerskapets målsetninger er å opprettholde og utvikle Danmarks posisjon som en global vindenergi-hub og hjem for verdensledende selskaper og forskningsinstitusjoner innen vindenergi, samt at disse selskapene skal være først i å levere konkurransedyktig vindenergi til markedet. For å oppnå disse målene fokuserer Megavind på identifisering og utvikling av nøkkelstrategier for sektoren som trengs i kjeden fra den første forskningen, gjennom utvikling og testing til demonstrasjoner. 

Les mer om Megavind her

Artikkel fokus
Innovasjon