MijnBuurtagenda - en aktivitetskalender for nærområdet

MijnBuurtagenda

MijnBuurtagenda er én av 15 semifinalister til å motta «Smart Ageing Prize». Dette er en pris som deles ut til et prosjekt som bruker innovative, digitale teknologier i sine produkter og tjenester. Prosjektet skal ha som hensikt å hjelpe den aldrende generasjonen til å kunne delta fullt ut i det sosiale, digitale liv for å forbedre livskvalitet. 

Prisen er et samarbeid mellom AAL programmet og Nesta’s Challenge Prize Centre.

MijnBuurtagenda er en nederlandskutviklet applikasjon som hjelper elder mennesker med å delta i aktiviteter i nærområdet deres.

Det kan være vanskelig å holde eldre mennesker oppdatert på aktiviteter som organiseres i området hvor de bor. Derfor har MijnBuurtagenda appen en funksjon som gir brukeren beskjed hver dag det arrangeres en aktivitet hun/han kan delta på. Målet er å utvide appen slik at den gir en oversikt over ulike tjenester som tilbys i nærområdet til brukeren, slik at hun/han kan velge den hjelpen som trengs. Dette kan inkludere helsetjenester, men også sosialtjenester og hjelp fra organisasjoner eller naboer. Dette verktøyet gir brukeren større valgfrihet og en mer selvstendig hverdag. 

Artikkel fokus
Innovasjon