Paris bygger verdens største takgård

Valode & Pistre Architects Atlav AJN

Paris satser stort på urban matproduksjon og hovedstaden vil snart få en enorm gård på toppen av Paris Expo Porte de Versailles. Det grønne taket er en del av byens mål om å dekke 100 hektar av tak og vegger med grønne vekster innen 2020.

Med en økende befolkning, urbanisering, klimaendringer og begrenset areal til å dyrke mat på, er byene viktig for verdens matsikkerhet. Paris er en av mange byer som satser på vertikalt landbruk, og matproduksjon har blitt en integrert del av hovedstadens byplanlegging og byutvikling. Urbant landbruk reduserer effektene av klimaendringene, gir bedre luftkvalitet og økt trivsel. I tillegg får byens innbyggere tilgang på fersk og kortreist mat, samtidig som man skaper sosiale møteplasser.

Dyrker mat uten jord og sprøytemidler

Når den nye takgården åpner våren 2020, vil det bli den største i verden med sine 14 000 kvadratmeter. Prosjektet utvikles av Agripolissom spesialiserer seg på vertikalt landbruk, og skal ta i bruk en effektiv produksjonsmetode kalt «aeroponics». Den går ut på å dyrke planter i luft eller damp basert på̊ en næringsløsning, uten bruk av jord. Ved hjelp av dyser, blir planterøttene sprutet med næringsrikt vann og damp med jevne mellomrom. Denne prosessen stimulerer til kraftig vekst over kort tid og fjerner behovet for plantevernmidler. I tillegg blir vannet som ikke tas opp av planetene sirkulert tilbake i systemet. Det er dermed en veldig effektiv og miljøvennlig måte å dyrke mat på. Det grønne taket skal bestå av over 30 ulike plantearter, og vil kunne produsere rundt 1 000 kg frukt og grønnsaker daglig i høysesongen.

Takgården vil ta imot besøksgrupper og ha arrangementer og workshops. Byens innbyggere vil også få mulighet til å leie spesiallagde vekstkasser. Den vil i tillegg få en egen restaurant og bar med plass til rundt 300 personer. Spisestedet vil tilby en sesongbasert meny med produkter som er dyrket på taket. Råvarene vil også være tilgjengelige i byens butikker, hoteller og kantiner.

Urbant landbruk blir stadig mer utbredt, og the Guardian skriver at prosjektet håper gården vil bli en globalt anerkjent modell for bærekraftig matproduksjon. Les mer her (på fransk)

Bilde © Valode & Pistre Architects Atlav AJN

Artikkel fokus
Innovasjon