«PlaceCal» – fellesskapets kalender

PlaceCal logo

«PlaceCal» er én av 15 semifinalister til å motta «Smart Ageing Prize». Dette er en pris som deles ut til et prosjekt som bruker innovative, digitale teknologier i sine produkter og tjenester. Prosjektet skal ha som hensikt å hjelpe den aldrende generasjonen til å kunne delta fullt ut i det sosiale, digitale liv for å forbedre livskvalitet. 

Prisen er et samarbeid mellom AAL programmet og Nesta’s Challenge Prize Centre. 

Partnerskap mellom ulike samfunnsaktører

«PlaceCal» er et britisk partnerskap mellom ulike samfunnsorganisasjoner, veldedige organisasjoner, tilbydere av sosiale boliger, offentlige tjenester, helsepersonell og borgere. 

«PlaceCal» er en nettside, men også en kanal for informasjon om begivenheter som ofte spres gjennom flygeblader, brosjyrer, postere eller lokale radio- og TV sendinger. 

Én nettside for ulike lokale arrangementer og begivenheter

Formålet med nettsiden er å hjelpe mennesker med å finne ut om og kartlegge små, lokale arrangementer som ofte er vanskelige å oppdage; som morgenkaffe, sygrupper, PC undervisning, hagegrupper og andre initiativer som ofte finnes rett rundt hjørnet. Ved å samle all informasjonen på et sted er det lettere for interesserte å finne arrangementer og delta i tilbudene som finnes i lokalsamfunnet.

 

Ønsker du å vite mer om prosjektet, finner du mer informasjon på «PlaceCal» sine nettsider.

Artikkel fokus
Innovasjon