Rapport: 21 nye jobber for framtiden

21 more jobs of the future

I 2017 presenterte Cognizant, et globalt konsulentselskap, rapporten «21 jobs of the future» hvor de tok for seg 21 nye jobber som de mener vil oppstå de neste ti årene og som vil være sentrale i fremtidens arbeidsmarked. I 2018 fulgte selskapet opp med rapporten «21 more jobs of the future», hvor de presenterer ytterligere 21 nye fremtidsrettede jobber. 

Mennesket i møte med teknologi

Arbeidsmarkedet endrer seg raskere nå en noensinne. En av hovedgrunnene til det er rollen teknologi spiller og mulighetene det gir. Ved hjelp av ulike teknologier kan mennesker stadig løse mer utfordrende problemstillinger. Mange er derfor optimistiske med tanke på fremtiden, mens andre er bekymret for deres relevans i fremtidens arbeidsmarked og deres økonomi. Den rådende følelsen blant mange er at det menneskelige arbeidet er på vei bort som følge av teknologisk innovasjon.

Mennesker er fortsatt relevante

Det var på bakgrunn av dette at Cognizant i 2017 gav ut rapporten «21 jobs of the future» der det vises til 21 nye jobber som vil oppstå i fremtiden. Ved å studere og analysere næringsliv, økonomiske, politiske, demografiske, samfunnsmessige, kulturelle og teknologiske trender tegnet selskapet opp noen implikasjoner. De nye jobbene som ble identifisert krevde alt fra lav teknologisk kompetanse til høy teknologisk kompetanse. Imidlertid gav Cognizant uttrykk for at de 21 jobbene som ble presentert i rapporten fra 2017 ikke var de eneste, men kun et knippe. I 2018 kom derfor rapporten «21 more jobs of the future», hvor selskapet presenterer ytterligere 21 nye jobber som er aktuelle i fremtiden. I likhet med jobbene presentert i 2017, vil også noen av jobbene i rapporten fra 2018 være svært tekniske mens andre vil kreve mindre teknisk kunnskap. Begge rapportene tar utgangspunkt i argumentet om at, på tross av at arbeidsformer endres i møte med teknologier som AI, har mennesker aldri vært mer integrert i fremtidens arbeidsmarked enn nå. Menneskelig fantasi og oppfinnsomhet vil være kilden til sysselsetting og jobbskaping, også i fremtiden. Begge rapportene argumenterer ut i fra denne antagelsen. 

Det menneskelige aspektet

Rapporten fra 2017 presenterte nye jobber sentrert rundt begrepene coaching, omsorg og sammenkobling. Dette reflekterte en allmenn følelse om at vi mennesker, på tross av teknologisk fremskritt, ønsker en menneskelig tilnærming. I rapporten fra 2018 tar Cognizant utgangspunkt i et annet sett med begreper; etisk oppførsel, sikkerhet og trygghet og drømmer. På tross av at rapporten fra 2018 ikke omhandler evner og ferdigheter knyttet til de nye jobbene, har forfatterne av rapporten vært bevisst på fire ferdigheter som vil være viktige for fremtidig eksistens på arbeidsmarkedet og for jobbenes relevans. Disse er evnen til å være evig, utholdende, fremvoksende og eroderende. 

Artikkel fokus
Innovasjon
Marked
Offentlig forvaltning
Tags